IMG_4439

Projenin birinci bilgilendirme toplantısı 27 Kasım 2015’de Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının amacı faydalanıcılara ve tüm paydaşlara proje ile ilgili genel bilgiler aktarmak olmuştur.

Toplantının öne çıkan başlıkları;

  • Proje ekibinin tanıtılması
  • Proje süresince gerçekleştirilecek faaliyetlerin ve görevlerin tanıtılması
  • Paydaşlar ve beklentileri
  • Soru & Cevap

Yarım günlük bu bilgilendirme toplantısına faydalanıcı kurum temsilcileri, Proje paydaşları, STK’lar ve Proje kilit uzmanları olmak üzere 35 kişi katılım sağlamıştır.

Gündem