Projenin ikinci bilgilendirme toplantısı 11 Aralık 2015’de Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının amacı faydalanıcılara ve tüm paydaşlara proje ile ilgili genel bilgiler aktarmak olmuştur.

Toplantının öne çıkan başlıkları;

  • Proje ekibinin tanıtılması
  • Proje süresince gerçekleştirilecek faaliyetlerin ve görevlerin tanıtılması
  • Paydaşlar ve beklentileri
  • Soru & Cevap

Yarım günlük bu bilgilendirme toplantısına Faydalanıcının yanı sıra ilk toplantıya katılamayan Üniversiteler, Hastaneler, Sağlık Kurumları, Belediye, ilgili kurum/kuruluş temsilcileri, Proje paydaşları, STK’lar ve Proje kilit uzmanları olmak üzere toplam 68 kişi katılım sağlamıştır.

Gündem