EMC_3331

Projenin Açılış Toplantısı 29 Mart 2016, Salı günü Rixos Grand Hotel Ankara’da Proje Paydaşı olan kurum, kuruluş, Proje uzmanları ve STK’lar olmak üzere 286 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Etkinliğe Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN ev sahipliği yapmıştır ve etkinlik Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Hansjörg HABER ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet ERSOY’un açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Program Yöneticisi Dr. Serap Şener ve Projenin Takım Lideri Dr. Lydia Zelmanova tarafından aktarılmıştır.

Toplantının ikinci oturumunda bir interaktif grup çalışması gerçekleştirilmiş olup, katılımcılar iki gruba ayrılarak “Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinde Eğitimin Önemi” ve “Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinde Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinin Önemi” konularını interaktif bir ortamda tartışma imkânı bulmuşlardır.

Proje faaliyetlerine ışık tutacak bu grup çalışmalarının bulgu ve sonuçları günün sonunda tüm katılımcılara sunumlar şeklinde aktarılmıştır.

Gündem

Grup Çalışması Çıktıları – 1. Sunum

“Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinde Eğitimin Önemi”

Grup Çalışması Çıktıları – 2. Sunum

“Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinde Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinin Önemi”