2016-05-24-PHOTO-00000007

Projenin birinci Çalışma Ziyareti Avusturya ve Çek Cumhuriyeti’ne düzenlenmiştir. Proje faydalanıcısı Hacettepe Üniversitesi – Ergoterapi Bölümünden 5 katılımcı ile 03-09 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada katılımcılar Avusturya – Linz’de “İş ve Meslek Destekleme Derneği – FAB (BBRZ)” ve Çek Cumhuriyeti – Prag’da ise Tıbbi Rehabilitasyon Kliniği’ni ziyaret ederek inceleme ve çalışmalarda bulunmuşlardır. Ziyaret kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin bilgiler edinilmiştir;

  • İş odaklı rehabilitasyon (rehabilitasyon planlama, mesleki eğitim)
  • RISS – Görme engelli bireylerin rehabilitasyon ve entegrasyonu
  • BBRZ’de meslek hekimliği
  • Mesleki rehabilitasyonda değerlendirme
  • Çoklu-profesyonel ekipte rehabilitasyon planının oluşturulması
  • Ergoterapötik önlemler ve müdahale planı
  • Hastalar ile çalışmaya ilişkin örnekler

Çalışma Ziyareti Gündemi