germany_06

Projenin ikinci Çalışma Ziyareti Proje faydalanıcısı Hacettepe Üniversitesi – Ergoterapi Bölümünden toplam 5 katılımcı ile 08-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Almanya’ya gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar Almanya’da Hannover Tıp Fakültesi haricinde farklı şehirlerdeki ve çeşitli yapılarda mevcut olan “Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri”ni ziyaret edip aşağıdaki hususlarda bilgiler edinmişlerdir;

  • Alman Rehabilitasyon Sistemi
  • Hastane Uygulamaları
  • Rehabilitasyon ve Değerlendirme
  • Mesleki Entegrasyon
  • Engelli bireyler için Uyarlanmış İşgücü Atölyeleri
  • Engelli bireylerin eğitime entegrasyonu
  • Engelli bireylerin iş dünyasına entegrasyonu ve iş gücü piyasasına transferi
  • İlgili entegrasyon çalışmalarının finansmanı v.s.

Çalışma Ziyareti Gündemi