Projesimizin “Paydaşları, Engelli Bireyleri ve Ailelerini Bilgilendirme Toplantısı” 18 ve 19 Ekim 2016 tarihlerinde 265 katılımcı ile Latanya Otel Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıda proje kapsamında engelli bireylere yönelik yürütülen faaliyetler, eğitim programları, Türkiye’deki ilk ve pilot Mesleki Rehabilitasyon Merkeziyle ilgili bilgi ve Türkiye’de engelli bireylere ve istihdamlarına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktarılmıştır. Ayrıca konu uzmanı akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen panelde engelli bireylerin rehabilitasyonundaki son gelişmeler paylaşılmıştır.

İnteraktif çalışma oturumlarında Engelli Bireyler ve Aileleri, ilgili kurum-kuruluş Temsilcileri, STK Temsilcileri ve Akademisyenler genel sorunları ve Engelli Bireylerin İstihdamı için Yapılması Gereken hususları tartışma fırsatı bulmuşlardır.

Toplantı Gündemi

Toplantı Sunumları

01_Hülya Kayıhan, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi – Ergoterapi Bölüm Başkanı – “Mesleki Rehabilitasyon Merkezinin Tanıtımı”

02_Özden Aslan, Kıdemli Eğitim Uzmanı – Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması Projesi – “Engelli Bireyler için İşe Hazırlık Eğitimi”

03_Sinan Temür, İŞKUR -İş ve Meslek Danışmanlığı Daire Başkanı – “Engelli Bireylerin İstihdamının Artırılması için Geliştirilen Uygulamalar”

04_Sinan Gergin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanı – “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Engelli Bireylere Yönelik Politika ve Uygulamaları”

Panel Sunumları

05_Kasım Karataş, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü –  Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu – “Engellilerin İstihdam Hakkı ve Ayrımcılık”

06_Prof. Dr. Fatih Erbahçeci,  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi – Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü – “Protez ve Rehabilitasyon Alanında Güncel Yaklaşımlar”

07_Bülent Elbasan, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi – Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü -“Fizyoterapi Rehabilitasyon’da Kanıta Dayalı Uygulamalar”

08_Didem Türkyılmaz, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi – Odyoloji Bölümü – “Engelli Bireylerin Rehabilitasyonunda En Son Yaklaşımlar”

09_Meral Huri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi – Ergoterapi Bölümü – “Rehabilitasyonda Yardımcı Teknoloji Kullanımı”