Altı gün süren “Bio-Feedback” Eğitimi kapsamında;

  • bio-feedback tedavi yönteminin tarihçesi,
  • bio-feedback cihazları ile temel nefes alma ve eğitimi,
  • ısı ve deri iletkenliği iletimi,
  • kas gerilimi eğitimi,
  • periferik akış, nabız ve kan dolaşımı,
  • kalp atım hızı (HRV) eğitimi,
  • Nefes alma ve solunum yolu iritasyon modeli,
  • stres teorisi, stres tepkisinin ölçülmesi ve yorumlanması konuları üzerinde durulmuştur.

Eğitime Hacettepe Üniversitesi – Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyeleri ve Akademisyenlerinden oluşan 30 kişi katılım sağlamıştır.  Bu eğitim kapsamında yukarıdaki konular uygulamalı olarak “bio-feedback” cihazı üzerinde gösterilmiştir. Ayrıca katılımcılar da gruplar halinde çalışarak cihaz üzerinde pratik yapma fırsatı bulmuşlardır.

Eğitim Gündemi