Projemiz 2.6 numaralı Faaliyeti kapsamında kapsamında Ankara’da düzenlemeyi planladığımız dört “İşe Hazırlık” Eğitiminden üçüncüsü 06 – 17 Şubat 2017 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Mesleki Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenmiştir. Eğitimcimiz Elif YAMAN tarafından yürütülen eğitim on beş katılımcıyla etkileşim içinde sürdürülmüş olup, eğitimin son gününde katılım sertifikaları dağıtılmıştır.

Özgeçmiş hazırlamak, iş görüşmelerine hazırlanmak, iş yerinde kendini takdim etmek, iş arkadaşları ve yöneticilerle etkili iletişim kurmak gibi pek çok konuya değinilen eğitim kapsamında bağımsız yaşama becerileri konusunda da bilgilendirme yapılmıştır. Eğitim boyunca pek çok grup çalışmaları, oyunlar, canlandırmalar ile konular eğlenceli bir şekilde işlenmiş olup, katılımcılar on gün süreyle iş yaşamında karşılaşabilecekleri zorluklar ve engeller konusunda bilgilendirilmişlerdir.