Bu eğitimin amacı “somatik değerlendirme” yöntemi ile kişisel ve bedensel farkındalık sağlama yöntemlerini anlatmak olmuştur.

Eğitim boyunca anlatılan konular: Travma nedir? Travma bedende kendini nasıl gösterir? Travmanın nedenleri nelerdir? Travma semptomlarının gelişimi, merkez sinir sistemi, otonom sinir sistemi, dayanıklılığı etkileyen faktörler, üçlü beyin teorisi olarak özetlenebilir.

Bütün bu konular ışığında “somatik deneyimle” travma çözümlemesi modelinin uygulanması örnek alıştırmalar ve egzersizlerle anlatılmıştır.

Eğitime faydalanıcı kurum Hacettepe Üniversitesi – Ergoterapi Bölümü ekibi haricinde çeşitli Araştırma Hastaneleri ve Üniversitelerden de Ergoterapist, Öğretim Üyeleri ve Akademisyenler olmak üzere toplam 38 kişi katılım sağlamıştır. Eğitim sertifikaların takdimi ile tamamlanmıştır.

Somatik Deneyimleme’ye Giriş – Sunum

Somatik Deneyimleme Dokümanı