ICF İşlevselliğin Uluslararası Sınıflandırılması Eğitiminin II. Oturumu, Hacettepe Üniversitesi – Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyeleri ve Akademisyenlerden oluşan 30 kişilik katılımcı ile 08 – 11 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Eğitimin ilk gününde “Sosyal sistemlerde ICF’in önemi” üzerinde durulmuştur. Ayrıca ICF’in klinik uygulamaları anlatılmıştır. İkinci günde ise daha önceden verilen görevlendirme sonucunda katılımcıların hazırladığı vaka çalışmalarının değerlendirilmesi ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca vaka raporları üzerinde pratik uygulamalara da yer verilmiştir. Üçüncü çalışma gününde ise “meslek öncesi ve mesleki rehabilitasyon kavramları üzerinde durulmuştur (prevocational and vocational rehabilitation) ve engel durumunun değerlendirilmesi süreci anlatılmıştır. Bu bağlamda engelli bireyin sahip olduğu beceriler ve kısıtlamalar değerlendirilerek eğitime ya da istihdama yönlendirilmesi konusunda yapılacak çalışmalar anlatılmıştır.

Eğitim Olga Svetskova ve Yvone Angerova tarafından verilmiştir.