Dokuzuncu “İşe Hazırlık Eğitimi” 27 Mart – 07 Nisan 2017 tarihleri arasında Malatya’da on dokuz katılımcı ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Eğitimcimiz  Osman Taşlıca on gün süren eğitim boyunca konuları uygulamalı olarak grup çalışmaları, oyunlar ve canlandırma faaliyetleri ile aktarmıştır. Katılımcılar kendilerini (artı ve eksileriyle) tanımış ve analiz etmiş, kendileri için en uygun işleri belirlemiş, özgeçmişlerini hazırlamayı ve iş görüşmelerine nasıl hazırlanacaklarını öğrenmiş oldular. Birlikte uygulamalı çalışmalar yapılmış,  iş yerinde karşılarına çıkabilecek olan zorluklarla ve engellerle nasıl baş edeceklerini öğrenmişlerdir. Ayrıca iletişim tekniklerini uygulayarak öğrenme fırsatını bulmuşlardır. Eğitim çeşitli faaliyetler ile etkileşim içerisinde gerçekleştirilmiş olup; katılımcılar, büyük bir istekle geldikleri on günlük eğitim sonunda sertifikalarını almışlardır.

Malatya eğitimindeki katılımcılardan biri eğitim devam ederken öğretmen olarak işe girmiştir. Eğitimden çok yararlandığını belirten katılımcımız eğitmenimize ve tüm ekibe teşekkürlerini iletmiştir. Onun bu başarısı diğer katılımcılar üzerinde de çok olumlu etki yaratmıştır.