Yaratıcı Beceriler Eğitimi Hacettepe Üniversitesi – Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyeleri, Araştırma Görevlileri ve Akademisyenlerden oluşan 26 kişilik katılımcı ile 03 – 11 Nisan 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Patricia DeWITT  ve  Daleen CASTELEIJN tarafından verilen eğitim dört gün teorik ve üç gün de uygulamalı olmak üzere 7 gün sürmüştür. Eğitim boyunca öncelikle Yaratıcı Becerilerin tanımı ve “Vona Du Toit” Modeli anlatılmıştır. Daha sonra yaratıcı katılım seviyeleri anlatılmış ve bu seviyelerin değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur. Üzerinde durulan diğer konular arasında bireysel farklılaşma, öz sunum, pasif katılım konuları vardır. Bu konularda tedavi ilkeleri anlatılmıştır. Ayrıca yaratıcı becerinin farklı seviyeleri için rehabilitasyon programları, amaç ve öneriler aktarılmıştır.

Son üç günlük uygulamalı kısım Merkezi Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilmiş olup burada ekipler halinde danışanlarla birlikte çalışılmış ve yaratıcı katılım seviyeleri belirlenmiştir. Daha sonra her ekip danışanı ile yaptığı değerlendirmeyi bir sunum yaparak paylaşmış ve o kişiye özel rehabilitasyon önerilerini diler getirmiştir. Eğitim bu tedavi önerilerinin tartışılmasıyla sona ermiştir.