5. CBT – Biofeedback “Uygulamalı İleri CBT Teknikleri” Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi – Ergoterapi Bölümü Öğretim Görevlileri ve Akademisyenlerden oluşan 8 kişilik katılımcı ile 17 – 21 Nisan 2017 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Eğitim Proje Uzmanları Milosh Slepecky ve Antonina Kotianova tarafından verilmiştir.

Bu eğitim Mesleki Rehabilitasyon Merkezinde, aynı uzmanlar tarafından önceki eğitim programlarında  aktarılmış olan CBT ve Biofeedback Tekniklerinin uygulanmasına odaklanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Beş günlük eğitim süresince danışanlar/hastalar ile CBT Tekniklerinin uygulanmasına ilişkin pratik uygulamalı oturumlar da yer almıştır. Önceki eğitimlerde verilmiş olan teorik bilgiler ve bu çalışmada gerçekleştirilmiş olan pratik uygulamalar karşılaştırılarak grup içerisinde tartışılmıştır.