Onuncu ve son “İşe Hazırlık Eğitimi” 8-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında Gaziantep’de  on beş katılımcı ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Eğitimcimiz  Osman Taşlıca on gün süren eğitim boyunca konuları uygulamalı olarak grup çalışmaları, oyunlar ve canlandırma faaliyetleri ile aktarmıştır. Katılımcılar kendilerini (artı ve eksileriyle) tanımış ve analiz etmiş, kendileri için en uygun işleri belirlemiş, özgeçmişlerini hazırlamayı ve iş görüşmelerine nasıl hazırlanacaklarını öğrenmiş oldular. Birlikte uygulamalı çalışmalar yapılmış,  iş yerinde karşılarına çıkabilecek olan zorluklarla ve engellerle nasıl baş edeceklerini öğrenmişlerdir. Ayrıca iletişim tekniklerini uygulayarak öğrenme fırsatını bulmuşlardır. İlk gün konuşmaktan çekinen bazı katılımcılar son gün gruba sunum yapacak kadar kendilerini geliştirmişlerdir. Eğitim, sertifikaların dağıtılmasıyla ve iyi dileklerle sona ermiştir.
“İşe Hazırlık Eğitimleri” Proje Teknik Şartnamesi uyarınca on grup halinde 150 engelli bireye sunulmak üzere planlanmış olup, son Gaziantep eğitimi ile toplam katılımcı sayımız hedefi 17 kişi aşarak 167’ye ulaşmıştır.