Hacettepe Mesleki Rehabilitasyon Merkezi

Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Mesleki Rehabilitasyon Merkezi Açılış Töreni 24 Nisan 2017 tarihinde ilgili kurum, kuruluş, proje paydaşı, yabancı ve Türk uzman, akademisyen, öğretim görevlisi, STK temsilcileri, öğrenci, engelli birey ve aileleri olmak üzere toplam 230 kişinin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Açılış törenine Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN ev sahipliği yapmıştır., Törene Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Francois BEGEOT teşrif etmiş olup, resmi açılışı Rektör Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN ile birlikte yapmışlardır.

Açılış töreni konuşmalar, panel ve sunumlar olmak üzere çeşitli oturumlardan oluşmuştur. Bu oturumlarda ulusal ve uluslararası uzman, akademisyen ve paydaşlar “Mesleki Rehabilitasyon” başlığı altında interaktif tartışmalar yürütmüşlerdir.

Türkiye’deki ilk ve pilot Hacettepe Üniversitesi Mesleki Rehabilitasyon Merkezinde mesleki rehabilitasyon konusunda uzmanlaşmış ergoterapistler tarafından hekim, fizyoterapist, meslek danışmanları, psikolog, odyolog, konuşma terapisti, sosyal hizmet uzmanı ve diğer ilgili sağlık personeli ile işbirliği yapılarak yürütülecektir. İstihdamın içinde olup çalışma kapasitesi kısıtlanmış kişilere işe yeniden uyumlandırma eğitimi verilecektir. Engelli bireylerin ve tüm dezavantajlı bireylerin uygun bir işe yönlendirilmesine yardımcı olunacak, öncelikle bireyin iş bulma ve sürdürme konusundaki gereklilikleri ve zorluklarını anlamak için detaylı görüşmeler yapılacaktır.

Açılış Sempozyumu Programı