Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi Uluslararası Mesleki Rehabilitasyon Sempozyumu 13 ve 14 Nisan 2017 tarihlerinde ilgili kurum, kuruluş, proje paydaşı, yabancı ve Türk uzman, akademisyen, öğretim görevlisi, STK temsilcileri, engelli birey ve aileleri olmak üzere toplam 175 kişinin katılımı ile Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum kapsamında proje faaliyetleri, Türkiye’deki ilk ve pilot Hacettepe Üniversitesi Mesleki Rehabilitasyon Merkezinin yanı sıra Türkiye’de engelli bireylere ve istihdamlarına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktarılmıştır. Sempozyum konuşmalar, konferans, çalıştay, panel ve poster sunumları olmak üzere çeşitli oturumlardan oluşmuştur. Bu oturumlarda ulusal ve uluslararası uzman, akademisyen ve paydaşlar “Mesleki Rehabilitasyon” başlığı altında aşağıdaki konularda bilgiler aktarıp, interaktif tartışmalar yürütmüşlerdir;

  • Engelli bireylerin istihdam sorunları
  • Engelli bireylerin istihdamında mesleki rehabilitasyon merkezlerinin önemi
  • Mesleki rehabilitasyon merkezi işleyişi
  • Engelli bireylerin istihdamının artırılmasında ilgili kurum ve kuruluşların rolü
  • Engelli bireylerin mesleki rehabilitasyonundaki son gelişmeler
  • Mesleki rehabilitasyon uygulaması olarak İnsan-Çevre-İş Modeli
  • Sürücü rehabilitasyonu
  • Motivasyonel Görüşme
  • Hacettepe Üniversitesi Mesleki Rehabilitasyon Merkezi

Programda aynı zamanda dans ve müzik gösterileri de yer almıştır.

Sempozyum Gündemi