Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nün 16 Kasım 2015 tarihinde hayata geçirdiği Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesinin Uluslararası Kapanış Kongresi “Ergoterapi ve Rehabilitasyon” ulusal ve uluslararsı Akademisyen, Uzman, Paydaş Kurum & Kuruluş, Engelli Birey & Aileleri ve Üniversite Öğrencileri olmak üzere 475 kişinin katılımı ile 31 Mayıs-2 Haziran 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası Kapanış Kongresine Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gül ŞENER ev sahipliği yapmış olup, etkinliğe Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Francois BEGEOT teşrif etmişlerdir.

Kongre kapsamında projenin çıktıları, proje boyunca engelli bireylere yönelik yürütülen faaliyetler ve Türkiye’deki ilk ve pilot Hacettepe Üniversitesi Mesleki Rehabilitasyon Merkezinin yanı sıra Türkiye’de engelli bireylere ve istihdamlarına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmiştir. Etkinlik konuşmalar, konferans ve panel olmak üzere çeşitli oturumlardan oluşmuştur. Bu oturumlarda ulusal ve uluslararası uzman, akademisyen ve paydaşlar “Ergoterapi ve Rehabilitasyon” başlığı altında bilgiler aktarıp, interaktif tartışmalar yürütmüşlerdir. Ayrıca Kongre Bilim Komitesi tarafından Türkiye ve yurt dışından kabul edilen bildirilerin sözel ve poster sunumları gerçekleştirilmiştir.

Kongre Gündemi