Projenin üçüncü Çalışma Ziyareti Proje faydalanıcısı Hacettepe Üniversitesi – Ergoterapi Bölümünden toplam 6 katılımcı ile 27 Mart – 01 Nisan 2017 tarihleri arasında Baltık Ülkeleri olan Letonya ve Finlandiya’ya gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarımız bu ülkelerdeki çeşitli kurum ve kuruluşu ziyaret etmiş olup aşağıdaki hususlarda bilgiler edinmişlerdir;

  • Etkili bir işbirliği açısından engelli bireylerin eğitime entegrasyonu
  • Engelli bireylerin çalışması için istihdam desteği ve bireysel değerlendirme
  • Engelli bireyler için temel iş ve işçi bulma hizmetleri
  • Letonya ve Finlandiya’nın mesleki rehabilitasyon sistemleri
  • Engelli bireylerin sürücü eğitimi için değerlendirilmesi
  • İlgili entegrasyon çalışmalarının finansmanı v.s.

Çalışma Ziyareti Gündemi