Somatik Deneyimleme Eğitimi 20 – 23 Haziran 2017 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi – Ergoterapi Bölümü Akademisyenleri ve Öğretim Görevlilerinden oluşan 22 kişilik katılımcı ile Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu eğitim “Öz Farkındalık ve Vücut Farkındalığı” Eğitiminin devamı olup, Eğitmen Ursula Fürstenwald tarafından verilmiştir.

Eğitim başlıkları aşağıda verilmiştir:

  • Somatik Deneyimleme ilkeleri ve modelleri 
  • Deneyimsel oryantasyon
  • Farklı modellerle izleme 
  • Dil ile ilgili duyumsama
  • İzleme becerileri – TRIPODS -ROSE
  • Harekete geçme ve durdurma
  • Bağımsız tepkiler ( SNS + PNS)
  • “Poly Vagal” modele giriş
  • Tehdittlere karşı tepkiler ce travmatik stresle başa çıkma
  • Protokol –SIBAM (giriş)