Sürücü Reahbilitasyonu Eğitimi  12 – 16 Haziran 2017 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi – Ergoterapi Bölümü Akademisyenleri ve Öğretim Görevlilerinden oluşan 33 kişilik katılımcı ile Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Eğitim Doğu Carolina Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Anne Dickerson tarafından verilmiştir.

Eğitimin ilk üç günü Sürücü Rehabilitasyonuna ilişkin teorik içerik aktarılmış olup, son iki gününde ise Hacettepe Üniversitesi Mesleki Rehabilitasyon Merkezinde bulunan “Sürücü Simülatörü” kullanılarak eğitimin uygulamalı kısmı da tamamlanmıştır.

Eğitim esnasında aşağıdaki konular aktarılmıştır;

  • Sürücü Rehabilitasyonu Uygulamalarının Amacı
  • Sürücü Yol Haritasının Teşhisi (uzuv ampütasyonları/Parkinson/sinir-kas hastalıkları/ artiritizm/ ortopedik engeller/ kardiyopulmoner problemler, vs)
  • Engelli birey için araç seçimi kriterleri
  • Vaka Çalışmaları: Farklı engellere sahip gruplar ile  sürücü rehabilitasyonu
  • Çeşitli değerlendirme araçları /bireylerin sürücülük kabiliyetlerini değerlendirmeye ilişkin testler
  • Danışanın sürücülük becerisini test etmek için sürücü simülatöründe uygulamalar