“İhtiyaç Analizi Raporunun Yaygınlaştırılması Etkinliği” 04 Temmuz 2017’de Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte Proje faydalanıcısı Hacettepe Üniversitesi – Ergoterapi Bölümü Akademisyenleri Mesleki Reahbilitasyon Merkezi Çalışmaları ve Projenin önemli bir çıktısı olan “İhtiyaç Analizi Raporu” tanıtmış ve ilgili bölümlerine ilişkin detaylı bilgiler aktarmışlardır. Projenin Ekip Lideri ise Projenin çıktılarına ilişkin genel bilgiler vermiştir. Etkinlik Proje Paydaşları, ilgili kurum/kuruluş temsilcileri ve STK temsilcileri olmak üzere 50’nin üzerinde katılımcı ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik Gündemi

İhtiyaç Analizi Raporu