ergotereapi_02Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır.

Ergoterapist Kimdir?

  • Ergoterapist 4 yıllık Ergoterapi bölümü lisans mezunlarına verilen ünvandır.
  • Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar.ergotereapi_01
  • Ergoterapistler, herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır.
  • Ergoterapistler, aktiviteleri bireye göre adapte eder ve çevresel faktörleri düzenleyerek kişilerin yeterliğini artırmaya odaklanır.
  • Ergoterapistler bire bir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında geniş eğitime sahiptir.

ergotereapi_03Hacettepe Ergoterapi Bölümü

Bölümümüzün amacı sağlıklı ve iyi olmanın arttırılması amacıyla, tüm yaş gruplarında; kişilerin yaşam rolleri ve toplumsal katılım yeteneklerini geliştirici anlamlı ve amaçlı aktivitelerle rehabilitasyon uygulayan ve çevreyi düzenleyici yaklaşımlar gösterebilen, yaratıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, ekip çalışması yapabilen, toplumun değişim yaratma gücünü harekete geçirebilen, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerine sahip ergoterapistler yetiştirmek, uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü eğitim, kanıta dayalı araştırma ve uygulamalar yapmaktır.

Çalışma Alanlarımız

Mesleki problemlere sahip bireyler
Herhangi bir engel varlığında meslek edinme veya var olan mesleği sürdürme

Gelişimsel Bozukluğa Sahip Bireyler
Otizm Spektrum Bozukluğu, Disleksi, Hiperaktivite, Down Sendromu, vb.

Nörolojik Bozukluğa Sahip Bireyler
SerebralPalsi, MultiplSkleroz, İnme, Omurga Yaralanmaları, Parkinson, vb.

Ortopedik Bozukluğa Sahip Bireyler
Kırıklar, Romatizmal Hastalıklar, Kas İskelet Problemleri, Tendon – Sinir Yaralanmaları, vb.

Psikiyatrik Bozukluğa Sahip Bireyler
Şizofreni, Bipolar Bozukluk, Depresyon, vb.

Yaşlı Bireyler
Demans, Alzheimer, Hafıza problemleri, Düşme, vb.

Çocuk ve Yetişkin Kanserli Bireyler

Az Gören ve Görme Engelli Bireyler

Dezavantajlı Bireyler
Şiddet Gören Bireyler, LGBTİ Bireyler, Madde Bağımlılığına Sahip Bireyler, Mahkûmlar, vb.

İletişim

İnternet Sayfamız: http://www.ergoterapi.hacettepe.edu.tr
Elektronik Posta: ergoterapi@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 312 305 25 60 / +90 312 311 55 06
Adres: Hacettepe Üniversitesi Merkez Yerleşkesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü
Sıhhiye/ANKARA