“Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi”

Proje Kimlik  Numarası Europe Aid/136449/IH/SER/TR

Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finansman ile uygulanmaktadır. Projenin faydalanıcısı Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, sözleşme makamı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır.

Projenin süresi 20 aydır ve resmi başlama tarihi 16 Kasım 2015’dir.

Projenin amacı  Engelli bireylerin sosyal becerilerini, davranışsal denemelerini, iletişim becerilerini, fiziksel işlevlerini, yazma becerilerini, bilişsel becerilerini, strateji yönetimi becerilerini, zaman kullanımlarını, iş arama becerilerini, verimliliklerini ve üretkenliklerini geliştirmek yoluyla istihdamlarını arttırmak içim teknik destek hizmetleri sağlamak ve işgücü pazarına girmelerini kolaylaştırmak  ve ayrıca Engelli Bireylerin istihdamı hakkında uzman eğitimciler ve sağlık personelleri getirmek.

Projenin ana hedefi Engelli bireylerin istihdamını arttırabilmek ve işgücü pazarına ulaşabilmelerini kolaylaştırmak için çalışma kapasitesini, motivasyonu, üretkenliği, iş arama becerilerini ve sosyal becerilerini arttırmak.

Projeden beklenen sonuçlar:

Sonuç 1: İş gücü piyasası ve engelli bireylerin, ailelerinin, işverenlerin ve ilgili kurumların sosyal ihtiyaçlarına ilişkin bilginin artırılması.

Sonuç 2: Engelli bireylerin mesleki, sosyal ve öz-yönetim becerileri ile birlikte eğitimcilerin engellilerin eğitimi konusunda kapasitelerinin artırılması.

Sonuç 3: Engelli bireylerin, ailelerinin, paydaşların ve kamunun engelli bireylere karşı farkındalığın artırılması.

Projenin diğer bir sonucu ise yeni işe başlayan ya da işe geri dönen engelli bireylere gerçekten yardımcı olacak yeni bir Mesleki Rehabilitasyon Merkezinin Kurulması.

Proje kapsamındaki Eğitim Faaliyetleri:

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Eğitimleri

 • CBT – Bilişsel Davranışçı Terapi
 • İletişim Becerileri ve Güdüleyici Görüşme
 • Yaratıcı Beceriler Modeli Eğitimi
 • Sürücü Rehabilitasyonu
 • Öz Yönetim Becerileri Eğitimi
 • (MOHO) İnsan Aktivite Modeli – Ergoterapi Eğitimi
 • İşitsel Proses Eğitimi – TOMATİS
 • Mesleki Rehabilitasyon ve ICF Eğitimi
 • Brain Tree Eğitimi (Beyin Ağacı Eğitimi)
 • İnsan Çevre İş Modeli Eğitimi

Engelli Bireylerin Eğitimleri 

1. İşte Başarı ve Üretkenlik

 • Bir iş sahibi olmak ya da iş hayatına geri dönmek
 • Bir meslek seçimi
 • Stres yönetimi
 • Problem çözümü
 • Zaman yönetimi
 • Kariyer planlaması
 • Motivasyon
 • Karar verme

 2. İletişim ve Etkileşim Becerileri

 • Sözel ve sözel olmayan beceriler (konuşma, dinleme, okuma, yazma)
 • İşyerindeki zorluklarla mücadele
 • Takım çalışması
 • İletişim teknolojileri
 • Sorun çözümleme

3. Bağımsız Yaşama Becerileri

 • Çalışmaya olanak verecek şekilde ev yaşamını düzenlemek
 • Ev ve iş yaşamını dengelemek
 • İşe gitmek ve işten gelmek
 • Toplumsal faaliyetlere katılmak