VİZYON

İstihdama giden yolda birlikte güçlenmek.

MİSYON

Mesleki rehabilitasyonda yeni bir vizyonla engelli bireylerin

istihdam edilebilirliğini artırmak.

Mesleki Rehabilitasyonla Yaşamınızı Değiştirin!

000_0349

MESLEKİ REHABİLİTASYON NEDİR?

Mesleki rehabilitasyon; yaralanma, hastalık ya da herhangi bir nedenle çalışma rolleri kısıtlanmış

bireylerin, işle ilgili fonksiyonel kapasitelerini ve yaşam kalitelerini yeniden kazandırma, işe geri dönüş veya

yeni bir iş için karşılaşılan engellerin üstesinden gelme sürecidir.

Mesleki rehabilitasyonun hedefleri nedir?

 • Yaralanma ve/veya hastalık sonrası çalışan kişinin işteki yaşam kalitesini korumak için işlev seviyesini en üst düzeye çıkarmak;
 • Yaralanma ve/veya hastalık sonrasında bireylerin işe güvenli ve zamanında geri dönüşünü sağlamak;
 • İşe bağlı yaralanma ya da hastalığın oluşmasını önlemek;
 • Kişinin öz yönetim becerilerini, üretken bir birey olma isteğini ve çalışma kapasitesini geliştirerek, işsizliğin olumsuz psikososyal sonuçlarını önleyerek mesleki rolünün gerçekleşmesine yardımcı olmaktır.

Yaralanma/fiziksel ve ruhsal hastalığın ortaya çıkması; işe gidememeye ve iş yapma kapasitesinin ve verimliliğin düşmesine yol açar

veya

Doğuştan gelen bozukluklar nedeniyle bireylerin istihdama katılması zorlaşır.

İstihdama katılamamak aynı zamanda bireyin toplumsal katılımını ve sağlığını etkiler.

Mesleki Rehabilitasyon uygulamaları ile

Fiziksel, ruhsal, bilişsel kapasite ve çalışma kapasitesi değerlendirilir. Mevcut işe uyum ve beceri geliştirme eğitimi verilir. Ofis ekipmanları ve çalışma ortamı düzenlenir.

İlgi, yetenekler ve işe yönelik beceriler değerlendirilir. İş analizi ve uygun işe yönlendirme yapılır. Kariyer gelişimi, öz yönetim ve yaşam becerileri eğitimi verilir.

000_0045

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZİNDEKİ HİZMETLER NELERDİR?

Merkezimizde mesleki rehabilitasyon ve çalışma kapasitesi geliştirme programları konusunda uzmanlaşmış ergoterapistler tarafından hekim, fizyoterapist, meslek danışmanları, psikolog, odyolog, konuşma terapisti, sosyal hizmet uzmanı ve diğer ilgili sağlık personeli ile işbirliği yapılarak yürütülür. İstihdamın içinde olup çalışma kapasitesi kısıtlanmış kişilere işe yeniden uyumlandırma eğitimi verilir. Engelli bireylerin ve tüm dezavantajlı bireylerin uygun bir işe yönlendirilmesine yardımcı olunur. Öncelikle bireyin iş bulma ve sürdürme konusunda yaşadığı problemleri, istek ve ihtiyaçlarını anlamak için detaylı görüşme yapılır.

1) Değerlendirme

 • Çalışma kapasitesi
 • İş analizi
 • Kuvvetli yönler
 • Kaynaklar
 • Öncelikler
 • Yetenekler
 • İşe yönelik beceriler
 • İlgiler
 • İletişim ve sosyal beceriler
 • Öz yönetim becerileri
 • Bağımsız yaşam becerileri
 • Mesleki rehabilitasyon ihtiyaçları belirlenir

2) İş ve kariyer seçimleri tartışılır

3) İş için kişinin engeli ile ilişkili bariyerler belirlenir

4) Bireyselleştirilmiş iş eğitim planı yapılır ve uygulanır

5) İş başarısı izlenir

000_0238

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZİNİN AMACI NEDİR?

Çeşitli nedenlerle çalışma kapasitesi ve işe uyum yeteneği azalmış kişilerin bedensel, bilişsel ve ruhsal açıdan desteklenerek, kişinin işini sürdürmesi, başarı ve memnuniyetinin artırılması için çalışmalar yapmak.

İş kapasitesi azalmış kişilerin çalışma ile ilgili verimlilik ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi için iş ortamlarında adaptasyonlar yapmak, işle ilgili görev ve aktiviteleri kolaylaştırıcı yöntem ve araçlar önermek ve eğitim vermek.

Kişinin hızlı ve güvenli olarak eski işine dönmesi, işteki çalışma ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi ya da yeni bir işe başlayabilmesi için ilgi ve iş potansiyelinin değerlendirilerek, geliştirilmesi için kişilere eğitim vermek.

Ayrıca kişiye işle ilgili karşılaşabileceği problemlerde yardım etmek, sağlık ve iyi olma durumunu geliştirmek.

Kişiye özel hazırlanmış çalışma kapasitesi eğitim programı ile çalışanın başarı ve üretim yeteneğini maksimuma çıkarıp kişinin çalıştığı yerde daha başarılı olmasını sağlamak.

Bireye özel ilgi ve yetenek incelemesi ve iş analizleri yapmak. Kişinin hangi işi yapmak istediğini ve yapabileceğini anlamak, güçlü yönleri ve engelleri belirlemek.

Kişinin fiziksel, duyu-motor, bilişsel ve psikososyal yeteneklerini belirlemek için detaylı ölçme ve değerlendirmeler yapmak.

Kişiye özel yapılan iş analizi ve değerlendirmeler sonucu özel bir iş eğitimi programını tasarlamak. Bu program içerisinde kişinin ihtiyacına göre hem çalışma kapasitesini artırmaya yönelik hem de öz yönetim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler uygulamak. Farklı disiplinleri içeren rehabilitasyon yaklaşımları ile kişinin en kısa zamanda işe dönmesi amacıyla iş toleransını artırmak.

İşverenin talepleri ile çalışan memnuniyetinin uyumlandırılması, işten ayrılmaların önlenmesi ve verimlilik artışı için çalışma stratejileri geliştirmek.

Kişi merkezli ve biopsikososyal ergoterapi yaklaşımları ile sağlık ve iyi olma durumunu güçlendirmek.

000_0335

BİREYSEL İŞ EĞİTİM PLANININ AMACI NEDİR ?

Fonksiyonel yetenekler değerlendirildikten sonra, kişiye özel iş eğitimi programı oluşturulur.

Bireysel iş eğitimlerinin amaçları:

 • Kişi, çevre ve işle ilgili görevlerin biopsikososyal ergoterapi modelleri ile analiz edilmesi, birbirine uyumlandırılması ile çalışma rolleri, aktivite ve toplumsal katılımın artırılması
 • Kişiye özel çalışma kapasitesinin artırılması
 • Fiziksel toleransın ve işin belirlenmesi
 • Öz yönetim becerilerinin geliştirilmesi
 • Kişinin postür ve vücut mekaniğinin geliştirilmesi
 • Ağrıyı azaltıcı stratejilerin geliştirilmesi
 • Problem çözme yeteneğinin kazandırılması
 • Biofeedback uygulamaları
 • İş ortamına uyum sağlamak
 • Bilişsel davranışçı eğitim uygulamaları
 • Araba kullanmak isteyen bireyler için sürücü rehabilitasyonu
 • Duyusal işlem problemi olan bireyler için duyu bütünleme eğitim ve çevresel düzenlemeler
 • İş yerinde ergonomik düzenlemeler ile çalışma ortamlarında verimlilik ve güvenliğin artırılması, sağlıklı ortamlar oluşturulması.
 • Mesleki yaşam ve toplumsal katılımı artırıcı düzenlemeler
 • Yaralı işçiler, tıp ve sağlık ekibi üyeleri ve işverenlerle işbirliği yapılması

HACETTEPE MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZİNDE SÜREÇ NASIL İŞLER ?

PAYDAŞLARIMIZ

Kişinin bireysel ihtiyaçlarına bağlı olarak, her bir aşamanın süresi değişiklik gösterebilir.

 1. Başvuru ve kayıt alınır.
 2. Başlangıç görüşmesi yapılır. (Kişinin hastalığı ya da yaralanması hakkındaki detaylar, kişinin aldığı tedaviler, tıbbi hikaye, kişinin mevcut semptomları, kişinin beklentisi, işe geri dönmesinin önündeki engellerin belirlenmesi, kişi eski işine mi dönecek yoksa engeli nedeniyle yeni bir iş için mi çalışma kapasitesi geliştirilecek, öncelikler ve hareket planı vb.)
 3. Bireyle ilgili mevcut durum standardize testler ile analiz edilir ve rapor yazılır.
 4. Çalışma kapasitesi bedensel, zihinsel, bilişsel ve ruhsal açıdan detaylı değerlendirilir.
 5. İş yeri ziyareti ve iş analizi ile durum değerlendirmesi yapılır.
 6. Çalışma kapasitesinin geliştirilmesi ve işe uyum için bireysel çalışma planlanır ve eğitim verilir.
 7. Öz yönetim becerileri eğitimi verilerek iş arama, motivasyon kazandırma, stresle başa çıkma, öğrenmeyi kolaylaştırma programları uygulanır.
 8. Sonuçlar değerlendirilir ve sonuç raporu hazırlanır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, rehabilitasyon merkezleri, diğer hastaneler, iş okulları, işverenler, sigorta şirketleri, sivil toplum örgütleri ve ilgili uluslararası kuruluşlar önemli paydaşlarımızdır.

Hacettepe Üniversitesi

Mesleki Rehabilitasyon Merkezi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Binası, Zemin Kat

06100 Altındağ/Ankara

Tel: 0090 312 680 21 93

E-posta: ergoterapi@hacettepe.edu.tr